lördag 1 maj 2010


Graphite, marker and ballpoints on paper.

Inga kommentarer: